Logo Gminy Tuchomie

Budowa i oznakowanie ścieżki turystycznej wokół jeziora Piaszno

Lokalizacja: Piaszno
Data rozpoczęcia: 4 kwiecień 2013
Data zakończenia: 25 sierpień 2014
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 339.777,28 zł;
wysokość dofinansowania: 271.821,00 zł;
wkład własny – dotacja Gmina Tuchomie: 67.956,28 zł
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.
 
Zakres rzeczowy WOPP:
  • Ścieżka do Laboratorium Rzeźb - droga asfaltowa do istniejącego bruku L=1455 mb
  • Ścieżka od dz. nr 169 do plaży nad j. Piaszno L=260 mb
  • Ścieżka o nawierzchni asfaltowej na istniejącym bruku L= 650 mb
  • Ścieżka na odcinku Piaszno – Góra Lemana do dz. 51 L = 1835 mb
  • Wiata nad jeziorem w Piasznie
  • Parking na Górze Lemana,
  • Elementy małej architektury na ścieżce: ławki, kosze na śmieci, oznakowanie
Łączna długość ścieżki – 4,2 km

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie


Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności