Logo Gminy Tuchomie

„Cmentarzysko z IV w p.n.e.-ukazanie i odtworzenie cennych odkryć archeologicznych w Trzebiatkowej wraz z wydaniem publikacji”

Lokalizacja: Trzebiatkowa
Data rozpoczęcia: 12 listopad 2013
Data zakończenia: 22 grudzień 2014
Koszt całkowity: 69.950,98zł
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 69.950,98 zł;
wysokość dofinansowania: 47.305,00 zł;
wkład własny – dotacja Gmina Tuchomie: 22.645,98 zł.
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.
 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:
  1. przeprowadzenie prac w postaci wykonanych 5 altan małych wg indywidualnego projektu wraz z wykonanymi imitacjami grobu skrzynkowego z obłożeniem  płytkami kamiennymi oraz utwardzeniem z kamienia polnego oraz pokryciem dachu gontem oraz 5 tablic informacyjnych opisujących poszczególne okrycia., a także utwardzenie terenu – 400 m2.
  2. wykonanie publikacji dotyczących oferty turystycznej obszaru LSR w tym wykopalisk i towarzyszącej im infrastruktury turystycznej wokół   – nakład 1.000 szt.
Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie SKANSEN Kamienie Przeszłości w Trzebiatkowej.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności