Logo Gminy Tuchomie

Gmina Tuchomie – radość wypoczynkuw zdrowym klimacie – wykonanie map, przewodników i tablicy informacyjnej, organizacja cyklu imprez sportowo- rekreacyjnych oraz zakup wyposażenia sportowego obiektów rekreacyjnych

Lokalizacja: Gmina Tuchomie
Data rozpoczęcia: 14 czerwiec 2013
Data zakończenia: 25 styczeń 2015
Koszt całkowity: 50 679,00 zł
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 50 679,00 zł; wysokość dofinansowania: 40 031,78 zł; wkład własny: 10 647,22  zł
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.
 
Zakres rzeczowy WOPP:
  1. Wykonanie map – przewodnika multimedialnego – 1 kpl,
  2. Kompleksowe opracowanie i wydruk map turystycznych dotyczących Gminy Tuchomie - 1000 szt.,
  3. Wykonanie projektu i wydruk przewodnika w 3wersjach językowych polski/niemiecki/angielski Gminy Tuchomie – 1000 szt.,
  4. Wykonanie tablicy informacyjnej z wyszczególnieniem wszystkich ścieżek i szlaków turystycznych w Gminie Tuchomie – 1 szt.,
  5. Zorganizowanie cyklu 5 imprez promujących walory turystyczne, przyrodnicze i zdrowy tryb życia w tym:
  • Triathlon Kaszubski (kajaki, rower, bieg na orientację),
  • Letterboxing – odkrywanie dziedzictwa gminy Tuchomie,
  • Bieg „Tuchomska Pętla”,
  • „W zdrowym ciele zdrowy duch” – impreza promująca zdrowy tryb życia,
  • Rajd Rowerowy.
Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sportowe Gminny Klub Sportowy „Myśliwiec”.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności