Logo Gminy Tuchomie

Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Tuchomie

Lokalizacja: Piaszno, Masłowice Tuchomskie, Masłowiczki, Nowe Huty, Tuchomko, Trzebiatkowa
Data rozpoczęcia: 11 maj 2019
Data zakończenia: 30 październik 2020
Koszt całkowity: 2.436.913,96 zł
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 2.436.913,96 zł; wysokość dofinansowania UE: 1.536.952,00 zł; wkład własny 899.961,96 zł.
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r.
 
Zakres rzeczowy WOPP:

Zaplanowany zakres prac został zrealizowany w całości.

W ramach realizacji operacji wykonano:
Piaszno - szlak turystyczny o nawierzchni bitumicznej, - chodnik/ciągi piesze (ścieżki) szer. 2,0m,- lampy solarne, - urządzenia siłowni zewnętrznej 3 szt., - element placu zabaw 2 szt., - renowację istniejącego boiska  o asfaltowej, - ławki, - zieloną ławkę wraz stacją naprawczą do rowerów,  - kosze na śmieci, - zieleń ozdobną - nasadzenia z drzew oraz krzewów ozdobnych;

Masłowice Tuchomskie  - szlak turystyczny o nawierzchni bitumicznej, - lampy solarne,- urządzenia siłowni zewnętrznej 3 szt.,- element placu zabaw,- renowację istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej,- ławki,- zieloną ławkę wraz stacją naprawczą do rowerów,  - kosz na śmieci, - zieleń ozdobną - nasadzenia z drzew oraz krzewów ozdobnych;

Masłowiczki - szlak turystyczny o nawierzchni bitumicznej o szer. 3,0m, dł. 422,0 m, - lampy solarne, - urządzenia siłowni zewnętrznej 2 szt.,- mini boisko do koszykówki (1 szt. kosz),- ławki,- zieloną ławkę wraz stacją naprawczą do rowerów, - kosz na śmieci, - zieleń ozdobną - nasadzenia z drzew oraz krzewów ozdobnych;

Nowe Huty - szlak turystyczny o nawierzchni bitumicznej, - chodnik/ciągi piesze (ścieżki) szer. 2,0m, - lampy solarne, - urządzenia siłowni zewnętrznej 3 szt.,- element placu zabaw,- renowację istniejącego boiska  o nawierzchni trawiastej,- ławki,- zieloną ławkę wraz stacją naprawczą do rowerów, - kosze na śmieci,- zieleń ozdobną - nasadzenia z drzew oraz krzewów ozdobnych;

Tuchomko - szlak turystyczny o nawierzchni bitumicznej, - chodnik/ciągi piesze (ścieżki) szer. 1,0m, - lampy solarne,- urządzenia siłowni zewnętrznej 3 szt.,- renowację istniejącego boiska  o nawierzchni trawiastej, - ławki,- zieloną ławkę wraz stacją naprawczą do rowerów,  - kosze na śmieci,- zieleń ozdobną - nasadzenia z drzew oraz krzewów ozdobnych;

Trzebiatkowa - szlak turystyczny o nawierzchni bitumicznej,- chodnik/ciągi piesze (ścieżki) - lampy solarne, - urządzenia siłowni zewnętrznej 3 szt., - ławki, - kosze na śmieci, - zieloną ławkę wraz stacją naprawczą do rowerów,- boisko do koszykówki, - tablica, itp. - zieleń ozdobną - nasadzenia z drzew oraz krzewów ozdobnych.

Cel operacji:
Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez kompleksowe zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Trzebiatkowa, Tuchomko, Piaszno, Nowe Huty, Masłowiczki oraz Masłowicde Tuchomskie.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej (63,63%) w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa  wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności