Logo Gminy Tuchomie

Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Miedzynarodowych Spotkań w Tuchomiu na ekologiczną – biomasę wraz z organizacją imprezy „Bądź eko” oraz zakupem materiałów promocyjnych

Lokalizacja: Tuchomie
Data rozpoczęcia: 4 kwiecień 2013
Data zakończenia: 25 sierpień 2014
Koszt całkowity: 46 720,54 zł
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 46 720,54 zł; wysokość dofinansowania: 25 000,00 zł; wkład własny: 21 720,54  zł
Program: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
 
Zakres rzeczowy WOPP:
  1. Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Międzynarodowych Spotkań na ekologiczną – biomasa.
  2. Zorganizowanie imprezy „Bądź eko” w tym: zbiórka śmieci; eko-porady; eko-bazar – wymiana rzeczy; eko zsyp – oddaj zużyte baterie; elektro-śmieci; plastikowe korki; makulaturę; eko-wiedza; eko-animacje - konkursy i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych; sadzenie drzewek.
  3. Zakup materiałów promocyjnych w tym:
  • Torba na zakupy biodegradowalna z logo źródeł finansowania – 50 szt.,
  • Długopis ekologiczny Mater-Bi z logo źródeł finansowania – 50 szt.,
  • Zestaw na biuro ECO z logo źródeł finansowania – 50 szt.,
  • Ulotki ekologiczne – dotyczące źródeł energii odnawialnej – 1000 szt.

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności