Logo Gminy Tuchomie

Montaż instalacji fotowoltaicznej i wykonanie ogrodu deszczowego w Szkole Podstawowej w Tuchomiu

Lokalizacja: Tuchomie
Data rozpoczęcia: 19 kwiecień 2022
Data zakończenia: 30 wrzesień 2022
Koszt całkowity: 161.531,92 zł
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 161531,92 ;
wysokość dofinansowania UE: 93064,88 zł;
wkład własny: 68467,04 zł.
Program: Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020
 
Cel operacji:

Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez wykonanie ogrodu deszczowego w Tuchomiu, a także rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku SP w Tuchomiu

Zakres rzeczowy WOPP:

Zaplanowany zakres prac został zrealizowany w całości. W ramach realizacji operacji została zamontowana instalacja na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Tuchomiu o mocy 39,44 kW ( dz. Nr778, 271/2)   oraz wykonano ogród deszczowy przy Szkole Podstawowej w Tuchomiu (dz. 280/19). Ponadto zorganizowano warsztaty z wędkowania oraz zakupiono narybek, którym zarybiono jezioro Długie w Tuchomku.

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania Pojezierze Bytowskie w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Wnioskodawca: Gmina Tuchomie
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności