Logo Gminy Tuchomie

Oaza sołectwa Kramarzyny - doposażenie terenu integracyjno - wypoczynkowego

Lokalizacja: Kramarzyny
Data rozpoczęcia: 9 wrzesień 2013
Data zakończenia: 25 listopad 2013
Koszt całkowity: 42.271,89 zł
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 42.271,89 zł; wysokość dofinansowania UE: 25.000,00 zł; wkład własny: 17.271,89 zł - dotacja Gmina Tuchomie
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.
 
Zakres rzeczowy WOPP:

I. Oaza sołectwa Kramarzyny – Doposażenie istniejącego placu integracyjno-wypoczynkowego – wg kosztorysu w tym:
  1. Roboty przygotowawcze
  2. Roboty wykończeniowe: wykonanie altany małej z grilem wg. typowego projektu PDS wraz z grilem, wykonanie piłkochwytu 4x4 m, zakup I montaż tablicy z koszem do gry w koszykówkę, wykonanie skrzynki elektrycznej przy istniejącym słupie oświetleniowym do obsługi imprez dla mieszkańców wsi, zakup I montaż toalety TOI TOI, nasadzenie zieleni wokół toalety TOI TOI.
  3. Plac utwardzony 8x8 m
II. Organizacja imprezy promocyjnej wraz z wydaniem ulotek oraz tablicą pamiątkową zadania w ramach realizacji projektu pn. ”Oaza sołectwa Kramarzyny”

Wnioskodawca:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kramarzynach

 
Wniosek o przyznanie pomocy, złożony w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności