Logo Gminy Tuchomie

Ochrona, poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w budynku OSP Tuchomko

Lokalizacja: Tuchomko
Data rozpoczęcia: 10 grudzień 2018
Data zakończenia: 31 październik 2019
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 61.824,07 zł;
wysokość dofinansowania UE: 25.469,00 zł;
wkład własny: 36.355,07 zł - dotacja Gmina Tuchomie
Program: Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020
 
Zaplanowany zakres prac został zrealizowany w całości. W ramach realizacji operacji została zakupiona i zamontowana pompa ciepła o mocy 7,57 kW i instalacja zestawu ogniw fotowoltaicznych w budynku OSP w Tuchomko 17 ( dz. Nr 117/1) obręb Tuchomko.

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomku
Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania Pojezierze Bytowskie w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności