Logo Gminy Tuchomie

Poprawa efektywności oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tuchomiu poprzez wymianę studni rewizyjnych kanalizacyjnych.

Lokalizacja: Tuchomie
Data rozpoczęcia: 25 luty 2019
Data zakończenia: 5 wrzesień 2020
Koszt całkowity: 242.433,00
Montaż finansowy:
Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki w kwocie 178.000,00 zł, w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tuchomiu, poprzez wymianę studni rewizyjnych kanalizacyjnych”.
Program: WFOŚiGW w Gdańsku
 
Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności oczyszczania ścieków poprzez uporządkowanie i uszczelnienie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuchomie poprzez wymianę istniejących studni rewizyjnych. Zrealizowane zadanie obejmowało wymianę dwudziestu siedmiu studni kanalizacyjnych rewizyjnych posadowionych w gruncie nawodnionym na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuchomie.
 
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności