Logo Gminy Tuchomie

Poprawa małej retencji i wytwarzane odnawialnych źródeł energii poprzez wyczyszczenie stawu oraz montaż odnawialnych źródeł energii

Lokalizacja: Zagony
Data rozpoczęcia: 28 luty 2019
Data zakończenia: 31 październik 2019
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 93.999,00 zł;
wysokość dofinansowania UE: 51045,00 zł;
wkład własny: 42954,00 zł - dotacja Gmina Tuchomie
Program: Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020
 
W ramach realizacji operacji została zakupiona i zamontowana pompa ciepła o mocy 7,57 kW i instalacja zestawu ogniw fotowoltaicznych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagony ( dz. Nr 19) obręb Zagony oraz poprawa małej retencji poprzez wyczyszczenie stawu w miejscowości Zagony w tym:
  • roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,6 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, głębokość wody do 0,5m;
  • profilacja skarp w dotychczasowych granicach
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Hutach
 
Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania Pojezierze Bytowskie w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności