Logo Gminy Tuchomie

Poprawa małej retencji i wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w miejscowości Kramarzyny

Lokalizacja: Kramarzyny
Data rozpoczęcia: 19 kwiecień 2022
Data zakończenia: 31 lipiec 2022
Koszt całkowity: 29.778,84 zł
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 29.778,84 zł;
wysokość dofinansowania UE: 22.857,89 zł;
wkład własny: 6920,95 zł - dotacja Gmina Tuchomie
Program: Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020
 
Zaplanowany zakres prac został zrealizowany w całości. W ramach realizacji operacji została zakupiona i zamontowana instalacja fotowoltaiczna na dachu remzy OSP Kramarzny, ul. Pomorska 13 o mocy 4,76 kW ( dz. Nr 224/7) oraz w ramach poprawy małej retencji zakupiono i zamontowano zbiornik na deszczówkę wraz z nasadzeniem zieleni przy remizie OSP Kramarzny, ul. Pomorska 13 (dz. Nr 224/7).

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania Pojezierze Bytowskie w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Kramarzynach
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności