Logo Gminy Tuchomie

Poprawa stanu infrastruktury społecznej oraz utrzymanie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Tuchomie

Lokalizacja: Tuchomie
Data rozpoczęcia: 22 lipiec 2014
Data zakończenia: 30 listopad 2015
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 38.901,00 zł
wysokość dofinansowania: 28.422,60 zł
wkład własny: 10478,40 zł
Program: Program Operacyjny RYBY 2007-2013
 
Planowana operacja polegała na zagospodarowaniu części działki nr 319 w Tuchomiu gdzie wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

Wyposażenie terenu w:
  • zadaszone miejsce na wózki,
  • 3 ławki parkowe stylizowane,
  • 2 kosze na śmieci,
  • tablice informacyjne na ścianach budynku,
  • stoły parkowe stylizowane – 2 szt.,
  • tablica aktywności dla dzieci,
  • utwardzenie terenu – 110 m2.
Zakres operacji obejmował również wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń. Przedsięwzięcie to pozwoliło na stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku na obszarach zależnych od rybactwa.

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Sportowe Gminny Klub Sportowy „Myśliwiec”
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności