Logo Gminy Tuchomie

Poprawa warunków prowadzenia działalności społeczno kulturalnej na terenie Gminy Tuchomie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Lokalizacja: Gmina Tuchomie
Data rozpoczęcia: 13 sierpień 2013
Data zakończenia: 19 grudzień 2013
Koszt całkowity: 46.176,63
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 46.176,63 zł;
wysokość dofinansowania UE: 25.000,00 zł;
wkład własny: 21.176,63 zł - dotacja Gmina Tuchomie
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.
 
Zakres rzeczowy WOPP:
  • Zakup i montaż lamp solarnych w następujących sołectwach: Tuchomko, Modrzejewo, Tągowie, Masłowice Trzebiatkowskie, Trzebiatkowa, Ciemno i Masłowiczki – 7 szt
  • Wykonanie projektu i wydruk eko-ulotek o odnawialnych źródłach energii (1000 szt.) - 1 kpl

Środki na realizację projektu Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie pozyskało w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności