Logo Gminy Tuchomie

Poprawienie stanu środowiska przyrodniczego poprzez oczyszczenie stawu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Tągowiu

Lokalizacja: Tągowie
Data rozpoczęcia: 28 luty 2019
Data zakończenia: 29 listopad 2019
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 76.580,00 zł;
wysokość dofinansowania UE: 61.186,85 zł;
wkład własny: 15.393,15 zł - dotacja Gmina Tuchomie
Program: Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020
 
W ramach realizacji operacji zakupiono i zainstalowano zestaw ogniw fotowoltaicznych na budynku OSP w Tągowiu (dz.nr 166/5) oraz wyczyszczono i odmulono staw wraz z zagospodarowaniem terenu (dz. nr.162) obręb Tągowie.

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Tągowiu
 
Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania Pojezierze Bytowskie w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności