Logo Gminy Tuchomie

Przebudowa i częściowa rozbudowa dróg gminnych – ul. Mickiewicza w Tuchomiu

Lokalizacja: Tuchomie
Data rozpoczęcia: 15 kwiecień 2016
Data zakończenia: 31 grudzień 2017
Koszt całkowity: 1.745.325,34 zł
Montaż finansowy: Wysokość dofinansowania: 1.032 811,00 zł
Wkład własny: 712.514,34 zł
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r.
 
Celem projektu pt: „Przebudowa i częściowa rozbudowa dróg gminnych - ul. Mickiewicza w Tuchomiu” było poprawienie warunków technicznych dróg na terenie gminy Tuchomie zapewniających poprawę dostępności do usług i drogi powiatowej nr 1767G poprzez przebudowę 1118 mb drogi gminnej nr 182057G.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Poddziałanie: „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Wnioskodawca:
Gmina Tuchomie
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności