Logo Gminy Tuchomie

Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Tuchomie

Lokalizacja: Tuchomie
Data rozpoczęcia: 15 kwiecień 2016
Data zakończenia: 31 grudzień 2017
Koszt całkowity: 106.913,59 zł
Montaż finansowy: Wysokość dofinansowania: 64.113,00 zł
Wkład własny: 42.800,59 zł
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r.
 
Celem projektu pt: „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Tuchomie” było poprawienie warunków technicznych dróg na terenie gminy Tuchomie zapewniających poprawę dostępności do usług drogi powiatowej nr 1767G poprzez przebudowę 183 mb drogi wewnętrznej.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Wnioskodawca:
Gmina Tuchomie
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności