Logo Gminy Tuchomie

Przywrócenie walorów przyrodniczych i użytkowych stawu w miejscowości Trzebiatkowa położonego na działce nr 327/4

Lokalizacja: Trzebiatkowa (dz. nr 327/4)
Data rozpoczęcia: 6 grudzień 2012
Data zakończenia: 6 maj 2013
Koszt całkowity: 9.998,98 zł
Montaż finansowy: wysokość dofinansowania: 8.499,00 zł;
wkład własny: 1.499,98 zł
Program: Program Operacyjny RYBY 2007-2013
 
Planowana operacja obejęła rekultywację zbiornika wodnego we wsi Trzebiatkowa działka nr 327/4 poprzez działania polegające na przywracaniu wartości użytkowych i przyrodniczych stawu oraz na poprawie czystości wody w tym zbiorniku.

W ramach działań rekultywacyjnych wykonano:
  • pogłębienie i formowanie skarp
Wnioskodawca:
Stowarzyszenie SKANSEN Kamienie Przeszłości w Trzebiatkowej
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności