Logo Gminy Tuchomie

Przywrócenie walorów przyrodniczych Jeziora Naleton Mały

Lokalizacja: Trzebiatkowa Jezioro Naleton Mały
Data rozpoczęcia: 6 grudzień 2012
Data zakończenia: 31 maj 2014
Koszt całkowity: 135.300,00 zł
Montaż finansowy: Wysokość dofinansowania: 115.003,00 zł
Wkład własny: 20.297,00 zł


Wnioskodawca:
Stowarzyszenie SKANSEN Kamienie Przeszłości w Trzebiatkowej
Program: Program Operacyjny RYBY 2007-2013
Planowana operacja obejmuje Przywrócenie walorów użytkowych Jeziora Naleton Mały we wsi Trzebiatkowa, działka nr 107 poprzez działania polegające na przywracaniu wartości użytkowych i przyrodniczych jeziora oraz na poprawie czystości wody w tym zbiorniku wodnym.
Ponadto planowana operacja pozwoli na przeprowadzenie badań jeziora oraz przeprowadzenia obserwacji zbiornika wodnego po aplikacji.

Działania te zostały podzielone na trzy etapy:

ETAP I - WYKONANIE POMIARÓW w tym:
  • mapy batymetrycznej jeziora,
  • mapy przestrzennej,
  • mapy zalegających osadów,
  • miejsc i głębokości występowania ryb,
  • pomiar przeźroczystości wody,
  • pomiar poziomu tlenu w słupie wody oraz pobranie prób osadów dennych i poddanie ich próbie oczyszczania w warunkach laboratoryjnych
Czas trwania: 6 tygodni

Efekt etapu I: raport z przeprowadzonych badań, w tym szczegółowy plan aplikacji.

ETAP II - APLIKACJA
Dokonanie aplikacji preparatów w strefy zalegających osadów, na podstawie przygotowanego w Etapie I planu aplikacji.

Czas trwania: 4 tygodnie

ETAP III – MONITORING AKWENU
Ten proces realizowany jest w trybie ciągłym, przez kolejnych 12 miesięcy. Na koniec tego okresu następuje dokonanie badań odpowiadających zakresowi badań z Etapu I oraz przygotowanie raportu końcowego .

Czas trwania: 12 miesięcy
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności