Logo Gminy Tuchomie

Renaturyzacja jeziora Kamieniczo

Lokalizacja: Jezioro Kamieniczno Ciemno
Data rozpoczęcia: 10 czerwiec 2013
Data zakończenia: 30 listopad 2013
Koszt całkowity: 36.200,13 zł
Montaż finansowy: Wysokość dofinansowania: 29.431,00 zł
Wkład własny: 6.769,13 zł
Program: Program Operacyjny RYBY 2007-2013


Zakres rzeczowy:
Planowana inwestycja polegała na odtworzeniu stanu starojeziornego jeziora Kamieniczno poprzez działania przy brzegu jeziora Kamieniczno zlokalizowanego na działce nr 269 w Ciemnie.

Działania renaturalizacyjne przeprowadzone zostały w trzech fazach robót:
ziemnych
inwestycyjnych
wykończeniowych
Ad.1
Faza robót ziemnych: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z darniną, roboty ziemne wykonywane ładowarkami, uporządkowanie i oczyszczanie terenu wraz z wywiezieniem ziemi

Ad 2.
Faza robót inwestycyjnych: plantowanie powierzchni gruntu, plantowanie skarp i dna rowów, ułożenie agrowłókniny, wywiezienie gruzu, wykonanie plaży i zasypanie brzegu kąpieliska

Ad 3 Faza robót wykończeniowych: plantowanie terenu, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wnioskodawca: Gmina Tuchomie

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności