Logo Gminy Tuchomie

Renowacja zabytkowych cmentarzy na terenie Gminy Tuchomie

Lokalizacja: Gmina Tuchomie
Data rozpoczęcia: 12 listopad 2013
Data zakończenia: 25 marzec 2015
Koszt całkowity: 26.000,00 zł
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 26 000,00 zł; wysokość dofinansowania: 15 851,50 zł; wkład własny: 10 148,50  zł
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.
 
Przeprowadzenie prac renowacyjnych na 5 zabytkowych cmentarzach ewangelickich w Gminie Tuchomie.

W ramach realizacji operacji przeprowadzono prace renowacyjne na 5 zabytkowych cmentarzach ewangelickich w miejscowościach: Masłowice Trzebiatkowskie – 2, Tuchomie – 1, Tągowie – 1 oraz Zagony – 1.

Cmentarze wymagały przeprowadzenia prac w postaci odnowienia pozostałosci, uporzadkowania terenu: odkrzaczenia, prace estetycznych oraz postawienia tablic granitowych – pamątkowych na cmentarzach w miejscowości Zagony i Masłowice Trzebiatkowskie.

Zakres operacji obejmował także wydanie publikacji – katalogu dotyczącej zabytków na terenie Gminy Tuchomie i przedstawiającą zabytkowe cmentarze.

Całkowity koszt projektu: 26 000,00 zł; wysokość dofinansowania: 15 851,50 zł; wkład własny: 10 148,50  zł

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

Wnioskodawca: Gmina Tuchomie
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności