Logo Gminy Tuchomie

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez stworzenie ścieżki edukacyjnej „ALEJA LIPOWA”

Lokalizacja: Trzebiatkowa
Data rozpoczęcia: 28 luty 2019
Data zakończenia: 29 sierpień 2019
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 16.192,08 zł;
wysokość dofinansowania UE: 12.104,00 zł;
wkład własny: 40.88,08 zł - dotacja Gmina Tuchomie
Program: Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020
 
W ramach realizacji zagospodarowano działkę gminną nr 220 obręb Trzebiatkowa na której powstała ścieżka edukacyjna „ALEJA LIPOWA”.

 
Realizacja wskazanego przedsięwzięcia wymagała poniesienia wydatków obejmujących:
  1. Gabloty – 6 kpl w skład kompletu weszły: gablota WJG3, słupki, plakat do tablicy
  2. Zakup ławek – 3 szt.
  3. Zakup koszy na śmieci – 3 szt.
  4. Prace konserwacyjne – most (barierki – usunięcie rdzy i odmalowanie – 64 m dł, 34 szt. Słupki, 4 poprzeczki, ręczne i mechaniczne czyszczenie kamiennego bruku – ok. 2000 m2)
Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania Pojezierze Bytowskie w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności