Logo Gminy Tuchomie

”Salka Strażaka” – miejsce do kreowania życia społeczno-kulturalnego mieszkańców sołectwa Tuchomie”

Lokalizacja: Tuchomie
Data rozpoczęcia: 27 sierpień 2019
Data zakończenia: 30 kwiecień 2020
Koszt całkowity: 27.522,53 zł
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 27.522,53 zł;
wysokość dofinansowania UE: 24.968,99 zł;
wkład własny 2.553,54 zł.
 
Zakres rzeczowy WOPP:

Zaplanowany zakres prac został zrealizowany w całości. W ramach realizacji operacji zakupiono materiały budowlane i wykończeniowe oraz usługę hydrauliczną z przeznaczeniem na remont pomieszczenia w remizie OSP Tuchomie celem utworzenia „Salki Strażaka”. Prace remontowe wykonali druhowie OSP Tuchomie w ramach wolontariatu. Ponadto zakupiono meble, naczynia, sprzęt komputerowy i multimedialny, manekiny na wyposażenie salki. W ramach prac społecznych przeprowadzono warsztaty z zakresu pierwszej pomocy oraz dotyczące przeciwdziałania pożarom.

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dortzecze Słupi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrośenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego.

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomiu.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności