Logo Gminy Tuchomie

Społeczeństwo informacyjne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Tuchomie - II etap

Data rozpoczęcia: 9 styczeń 2013
Data zakończenia: 15 luty 2013
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 
ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNY KOMPUTER I DOSTĘP DO INTERNETU

Gmina Tuchomie w ramach projektu pn.: "Społeczeństwo informacyjne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Tuchomie - II etap" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki", działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Ogłasza nabór do uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do gospodarstw domowych z terenu Gminy Tuchomie nieposiadających komputera ani dostępu do Internetu z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16 (pok. nr 16), tel. 59 821 50 50 lub pobrać ze strony: www.tuchomie.pl

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 15 LUTEGO 2013 R.
Powrót
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności