Logo Gminy Tuchomie

Wsparcie społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Tuchomko

Lokalizacja: Tuchomko
Data rozpoczęcia: 1 styczeń 2020
Data zakończenia: 30 wrzesień 2020
Koszt całkowity: 26.627,52 zł
Montaż finansowy:
Całkowity koszt projektu: 26 627,52 zł;
wysokość dofinansowania UE: 25 000,00 zł;
wkład własny 1 627,52 zł.

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dortzecze Słupi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrośenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego

Wnioskodawca:
Koło Gospodyń Wiejskich w Tuchomku "PŁOMYK”
Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zaplanowany zakres prac został zrealizowany w całości.

W ramach realizacji operacji zagospodarowano teren w postaci altany grillowej przy terenach rekreacyjnych-boisku w miejscowości Tuchomko, dz. 159/12.
Ponadto w ramach realizacji projektu przeprowadzono w ramach wolontariatu przeprowadzono warsztat z zakresu zdrowego gotowani i odżywiania oraz z zakresu pierwszej pomocy
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności