Logo Gminy Tuchomie

Zagospodarowanie centrum wsi Modrzejewo

Data rozpoczęcia: 27 kwiecień 2012
Koszt całkowity: 320.891,96 zł
 
Planowana inwestycja polegać będzie na Zagospodarowaniu centrum wsi Modrzejewo poprzez doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego.
Efektem inwestycji będzie dodatkowa infrastruktura sportowo-turystyczna, posiadająca kompleksowe zaplecze techniczne.

Całkowita wartość projektu wynosi 320.891,96 zł, w tym dofinansowanie z PROW 2007-2013 w ramach Odnowy i rozwoju wsi - 240.668,00 zł.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności