Logo Gminy Tuchomie

„Zagospodarowanie terenu – zielona siłownia w Zagonach”

Lokalizacja: Zagony
Data rozpoczęcia: 23 sierpień 2019
Data zakończenia: 15 kwiecień 2020
Koszt całkowity: 25.481,80 zł
Montaż finansowy:Całkowity koszt projektu: 25.481,80 zł;
wysokość dofinansowania UE: 23.949,00 zł;
wkład własny finansowy: 1.051,00 zł - dotacja Gmina Tuchomie;
wkład własny niefinansowy: 481,80 zł


Zakres rzeczowy WOPP:

Zaplanowany zakres prac został zrealizowany w całości. W ramach realizacji operacji zostały zakupione  i zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej w postaci: orbitrek, wahadło (twister,surfer), biegacz, wioślarz, wyciąg górny krzesło do wyciskania przy świetlicy wiejskiej w Zagonach ( dz. Nr 19) obręb Zagony.
 
Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dortzecze Słupi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrośenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Hutach

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności