Logo Gminy Tuchomie

Zrównoważony rozwój infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej poprzez budowę wieży widokowej w Piasznie oraz świetlicy wiejskiej w Masłowiczkach

Lokalizacja: Piaszno, Masłowiczki
Data rozpoczęcia: 10 grudzień 2018
Data zakończenia: 12 grudzień 2019
Koszt całkowity: 692.830,77 zł
Montaż finansowy:
Całkowity koszt projektu: 692.830,77 zł;
wysokość dofinansowania UE: 219.900,00 zł;
wkład własny: 472.930,77 zł
Program: Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020
 
W ramach realizacji operacji została wybudowana wieża widokowa w Piasznie na działce nr 82 oraz wybudowano świetlicę wiejską w Masłowiczkach na działkach nr 62/1 i 64/4

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania Pojezierze Bytowskie w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Wnioskodawca: Gmina Tuchomie
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności