Logo Gminy Tuchomie

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo

Lokalizacja: Gmina Tuchomie. Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo
Data rozpoczęcia: 31 maj 2016
Data zakończenia: 31 grudzień 2018
Koszt całkowity: 10.782.044,00 zł
Montaż finansowy:
Całkowita wartość projektu wynosi 10 782 044,00 , dofinansowanie wynosi 8 853 226,94 zł tj. 85%.

Wysokość kosztów inwestycji Gminy Tuchomie wynosi 3.065.308,52 zł w tym:
dofinansowanie ze środków RPO: 2.397.711,42 zł 
wkład własny: 423.125,55 zł.
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Gmina Tuchomie wraz z gminami: Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice realizuje partnerski projekt pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania nr RPPM.10.02.01-IZ.00-22-002/16.

Cele projektu
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Dodatkowymi celami jest także zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Osiągnięcie powyższych celów może nastąpić poprzez realizację kompleksowych działań termomodernizacyjnych.

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ograniczenie strat ciepła i efektywne wykorzystanie energii cieplnej poprzez kompleksową termomodernizację 22 budynków użyteczności publicznej z obszaru gmin Tuchomie, Studzienice, Czarna Dąbrówka i Parchowo.

W obszarach realizacji projektu określono następujące cele pośrednie:
1.      Modernizacja systemu grzewczego
2.      Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.      Ocieplenie ścian, stropów, dachów, stropodachów
4.      Ograniczenie strat ciepła
 
Efekty projektu: zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię w 22 budynkach użyteczności publicznej.

Gmina Tuchomie – termomodernizowane budynki :
OSP Nowe Huty, OSP Piaszno, OSP Trzebiatkowa, OSP Tuchomie, OSP Kramarzyny, ŚW Modrzejewo, ŚW Masłowice Trzebiatkowskie, OSP i ŚW Tągowie, ZSPiG Kramarzyny, sala gimn. ZS Tuchomie
 
Gmina Studzienice - termomodernizowane budynki :  
ZS Półczno, Przedszkole Ugoszcz, ZS mała szkoła z salą gimn. Studzienice, ZS duża szkoła Studzienice, ZS Ugoszcz, WDK Ugoszcz
 
Gmina Czarna Dąbrówka - termomodernizowane budynki :
SW Nożyno, ZS Nożyno, OSP Rokity
 
Gmina Parchowo - termomodernizowane budynki :
ZS Parchowo, ZS Nakla, OSP Parchowo
W wyniku projektu zmniejszą się koszty utrzymania obiektów, poprawi się estetyka miejscowości, komfort korzystania z obiektów. Wykorzystanie w  niektórych obiektach pomp ciepła wpłynie pozytywnie na zainteresowanie mieszkańców wykorzystaniem OZE.
 
Zakres prac po stronie Gminy Tuchomie:
 1. Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych w Kramarzynach na działce 368/7 obręb Kramarzyny – w ramach robót termomodernizacyjnych będzie wykonane:
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,
 • ocieplenie stropodachów i stropów nad ostatnimi kondygnacjami,
 • ocieplenie ścian piwnic pomieszczeń ogrzewanych, od strony wewnętrznej
 • wymiana stolarki okiennej  w sali gimnastycznej
 • wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych po ociepleniu,
 • demontaż i  montaż rur spustowych,
 • modernizacja instalacji c.o. poprzez wymianę grzejników,  
 1. Termomodernizacja budynku OSP z lokalami mieszkalnymi w Tuchomiu na działce działce nr 385/1 obręb ewidencyjny Tuchomie – w ramach robót termomodernizacyjnych będzie wykonane:
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,
 • ocieplenie dachów i stropów nad ostatnimi kondygnacjami
 • ocieplenie ścian mieszkań poddasza od pomieszczeń strychowych
 • ocieplenie stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym garażu 
 • wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych po ociepleniu,
 • demontaż i montaż  rur spustowych,  
 1. Termomodernizacja budynku OSP wraz z świetlicą wiejską na działce nr 166/5 obręb Tągowie – w ramach robót termomodernizacyjnych będzie wykonane:
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,
 • ocieplenie stropodachu nad częścią ogrzewaną,
 • ocieplenie ścian fundamentowych,
 • wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych po ociepleniu,
 • demontaż i montaż rur spustowych rur spustowych,
 • wykonanie powietrznej pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji: C.O. i C.W.U.  
 1. Termomodernizacja budynku OSP Kramarzyny na działce nr 224/7 obręb Kramarzyny – w ramach robót termomodernizacyjnych będzie wykonane:
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,
 • ocieplenie stropodachu,
 • ocieplenie ścian fundamentowych,
 • wymiana obróbek blacharskich i parapetów po ociepleniu,
 • demontaż i montaż  rur spustowych,
 • wymiana części stolarki okiennej
 • wykonanie powietrznej pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji: C.O. i C.W.U.  
 1. Termomodernizacja budynku OSP Trzebiatkowa na działce nr 162/1 obręb Trzebiatkowa – w ramach robót termomodernizacyjnych będzie wykonane:
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,
 • ocieplenie stropu nad częścią ogrzewaną,
 • ocieplenie ścian fundamentowych,
 • wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych  po ociepleniu,
 • demontaż i montaż rur spustowych,
 • wymiana części stolarki okiennej,
 • wymiana wrót garażowych
 • wykonanie powietrznej pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji: c.o. i c.w.u.  
 1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Masłowicach Trzebiatkowskich na działce nr 59 obręb Masłowice Trzebiatkowskie – w ramach robót termomodernizacyjnych będzie wykonane:
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,
 • ocieplenie stropodachu,
 • ocieplenie ścian fundamentowych,
 • wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych  po ociepleniu,
 • demontaż i montaż  rur spustowych,
 • wykonanie powietrznej pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji: c.o. i c.w.u.  
 1. Termomodernizacja budynku OSP z mieszkaniem w Nowych Hutach na działce nr 158/5 obręb Nowe Huty – w ramach robót termomodernizacyjnych będzie wykonane:
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,
 • ocieplenie stropu nad częścią ogrzewaną,
 • ocieplenie ścian fundamentowych,
 • wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych  po ociepleniu,
 • demontaż i montaż  rur spustowych,
 • montaż wrót garażowych
 • wykonanie powietrznej pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji: c.o. i c.w.u.  
 1. Termomodernizacja budynku OSP Piaszno na działce nr 180/1 obręb Piaszno – w ramach robót termomodernizacyjnych będzie wykonane:
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,
 • ocieplenie stropu pod częścią ogrzewaną,
 • wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych po ociepleniu,
 • demontaż i montaż  rur spustowych,
 • wymiana wrót garażowych,
 • wykonanie powietrznej pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji: c.o. i c.w.u.  
 1. Termomodernizacja budynku szkolnego i OSP w Modrzejewie na działce 39 obręb Modrzejewo – w ramach robót termomodernizacyjnych będzie wykonane:
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki, 
 • ocieplenie dachów i stropów nad ostatnimi kondygnacjami oraz nad pomieszczeniami nieogrzewanymi,
 • ocieplenie ścian pomiędzy pomieszczeniami nieogrzewanymi i ogrzewanymi,
 • ocieplenie stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym garażu OSP,
 • wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych po ociepleniu,
 • demontaż i montaż  rur spustowych,
 • wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą konstrukcji dachowej – wg oddzielnego opracowania,
 • wykonanie powietrznej pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji: c.o. i c.w.u.  
 1. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Tuchomiu na działkach 272/8, 272/9 i 271/2 obręb Tuchomie – w ramach robót termomodernizacyjnych będzie wykonane:
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,
 • wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej
 • wymiana parapetów zewnętrznych okien
 • demontaż  i montaż rur spustowych
 • ocieplenie ścian fundamentowych od strony nawierzchni gruntowych
 • wygłuszenie dachu budynku Sali gimnastycznej
 
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności