Logo Gminy Tuchomie

SAMOWYRÓB DREWNA - pisemny nabór ofert na zbycie drewna metodą samowyrobu.

Wójt Gminy Tuchomie ogłasza pisemną aukcję, której celem jest zbycie drewna opałowego za kwotę jaką oferent zaproponuje w złożonej ofercie, przy czym oferent zobowiązany będzie do samodzielnego pozyskania drewna poprzez mechaniczną wycinkę drzew rosnących w:

  1. W pasie drogowym drogi gminnej nr 182043G (działka nr 169 w obrębie ewidencyjnym Piaszno), 
  2. Na działce nr 238/2 w obrębie ewidencyjnym Trzebiatkowa - w pasie niepublicznej drogi gminnej,
  3. Na działce nr 155 w obrębie ewidencyjnym Trzebiatkowa – teren cmentarza ewangelickiego 
  4. Na działce nr 159 w obrębie ewidencyjnym Nowe Huty, 

na terenie gminy Tuchomie (wskazanych i oznaczonych przez gminę) i sprzątnąć ten teren po dokonaniu wycinki. 

Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w specyfikacji i w terminie do dnia 23 lutego 2024 roku dokonać wycinki drzew.

Liczba drzew do wycinki objętych niniejszą aukcją wynosi: 29.

Zasady zbycia drewna opałowego oraz kwotę zabezpieczenia należytego wykonania robót określono w specyfikacji.

Pisemne oferty do aukcji należy składać w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, pokój nr 5 (sekretariat) do dnia 5 lutego 2024 r. do godziny 9.00. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem na kopercie: „AUKCJA – ZAKUP DREWNA OPAŁOWEGO - I kwartał 2024” 

 

Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent, a oferty złożone zostaną na taką samą kwotę, aukcja zostanie rozstrzygnięta w drodze dodatkowej licytacji ustnej, która w przypadku takiej potrzeby, odbędzie się w dniu lutego 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Specyfikacja wraz z wykazem drzew przeznaczonych do wycinki znajduje się w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie.pdf
Format: pdf, 255.92 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności