Logo Gminy Tuchomie

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym dla rolników

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT.

W terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

  • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
  • 5,84 zł * średnia roczna liczba świń i
  • 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą  wypłacane w terminach: 
1 - 30 kwietnia 2024 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności