Logo Gminy Tuchomie

Bezpieczne przejście dla pieszych.

Dobiegają końca prace związane z budową bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w miejscowości Tuchomie (ul. Słoneczna).
 
Zakres robót obejmował m.in. wykonanie:
- wyniesionego, doświetlonego przejścia dla pieszych z kostki betonowej,
- chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej,
- 2 zjazdów,
- 4 lamp oświetlenia drogowego,
- elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- oznakowania.
Inwestycja zrealizowana została przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Danuta Frymark z Wierszyna oraz Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Kucharski z Bytowa.
Całkowity koszt robót wyniósł 114 276,48 zł, z czego 92.621,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przejścia dla pieszych).
Jest to pierwsza z czterech zaplanowanych na ten rok tego typu inwestycji, w ramach których powstanie łącznie sześć bezpiecznych przejść dla pieszych. Kolejne zrealizowane zostaną w miejscowościach Tągowie, Modrzejewo oraz trzy w  Tuchomiu, w obrębie skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Ks. Jana Hinza przy szkole i żłobku.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności