Logo Gminy Tuchomie

„Bonus frekwencyjny” dla Kół Gospodyń Wiejskich

Bonus, o którym mowa dotyczy środków dla KGW, których siedziba znajduje się na obszarze gminy do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja w wyborach parlamentarnych przekroczyła 60% (dot. także gminy Tuchomie). Wysokość wsparcia wynosi 250.000 zł. Kwota ta zostanie podzielona na wszystkie KGW, których siedziba znajduje się na obszarze danej gminy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że środki z „bonu frekwencyjnego” do 30 czerwca bieżącego roku trafią na konta KGW. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę dofinansowania jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki wypłacane będą bez wniosku. Nie będzie trzeba wnosić wkładu własnego. Brak też będzie obowiązku sprawozdawczości z wykorzystania pieniędzy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Serwisu Samorządowego.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności