Logo Gminy Tuchomie

Dofinansowanie do projektu pn. Edukacja dostępna dla wszystkich w gminie Tuchomie

Gmina Tuchomie otrzymała dofinansowanie na projekt dotyczący edukacji włączającej. Zadanie pn. „Edukacja dostępna dla wszystkich w gminie Tuchomie” obejmować będzie:

  • zajęcia dla dzieci  o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych w szkole podstawowej w Tuchomiu i Kramarzynach;
  • wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia;
  • stworzenie miejsca wyciszenia i relaksu w SP w Tuchomiu i Kramarzynach;
  • zakup wyposażenia i  pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć;
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkole.

Całkowita wartość projektu 1.035.017,29 zł, dofinansowanie w ramach FEP 2021-2027 – 983.266,42 zł.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności