Logo Gminy Tuchomie

Doposażenie przejść dla pieszych w radarowe wyświetlacze prędkości oraz placówek oświatowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego

Gmina Tuchomie zrealizowała zadanie pn. Doposażenie przejść dla pieszych w radarowe wyświetlacze prędkości oraz placówek oświatowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego na terenie Gminy Tuchomie

Zakres operacji obejmował:

  • Zakup i dostawę jednego mobilnego miasteczka rowerowego do Szkoły Podstawowej w Kramarzynach
  • Zakup i dostawę jednego symulatora przejścia dla pieszych do Punktu Przedszkolnego w Modrzejewie
  • Zakup i montaż 3 radarowych wyświetlaczy prędkości do miejscowości Tuchomie przy drodze krajowej nr - DK20, miejscowości Modrzejewo przy drodze powiatowej nr DP 1767G i miejscowości Ciemno przy drodze powiatowej nr DP1730G-DP1729G.
  • Zakup 2 urządzeń do treningu i kontroli czasu reakcji do szkoły podstawowej w Tuchomiu i szkoły podstawowej w Kramarzynach.

Wniosek został złożony w ramach POIiŚ, Oś priorytetowa III, Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Koszt całkowity projektu: 186.812,39zł z czego 85% dofinansowanie - 158.790,53 zł

projekt

Galeria zdjęć

Doposażenie przejść dla pieszych w radarowe wyświetlacze prędkości oraz placówek oświatowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego 6 Doposażenie przejść dla pieszych w radarowe wyświetlacze prędkości oraz placówek oświatowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego 5 Doposażenie przejść dla pieszych w radarowe wyświetlacze prędkości oraz placówek oświatowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego 4 Doposażenie przejść dla pieszych w radarowe wyświetlacze prędkości oraz placówek oświatowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego 3 Doposażenie przejść dla pieszych w radarowe wyświetlacze prędkości oraz placówek oświatowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego 1 Doposażenie przejść dla pieszych w radarowe wyświetlacze prędkości oraz placówek oświatowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego 2
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności