Logo Gminy Tuchomie

Dzień Samorządu Terytorialnego.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej – były to wybory samorządowe. Co roku, w rocznicę tego wydarzenia, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.
 
Z tej okazji wszystkim mieszkańcom pracującym dla dobra lokalnej społeczności – naszej gminy, pracownikom samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Gminy oraz pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych, radnym, sołtysom, członkom rad sołeckich, składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz naszych mieszkańców.

Samorząd to wielka wartość dla nas wszystkich. To mieszkańcy danej gminy tworzą wspólnoty samorządowe, z którymi się utożsamiają, gdzie lokalnie współdziałają dla wspólnego dobra. To samorząd przez ostatnie trzy dekady jest siłą napędową rozwoju naszego kraju. To dzięki samorządowi mamy nowoczesne szkoły, jeździmy po wyremontowanych drogach. To samorząd na szczeblu lokalnym podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska czy sprzyja powstawaniu instalacji odnawialnych źródeł energii. To również samorząd dba o powstawanie obiektów sportowych i rekreacyjnych , które służą mieszkańcom. Pamiętajmy również, że to samorządy są największymi beneficjentami środków z Unii Europejskiej, dzięki czemu udaje się zrealizować wiele ważnych projektów wpływających na poprawę życia mieszkańców.

Dziękując za owocną współpracę życzymy wytrwałości w realizowaniu powierzonych zadań, konsekwencji w działaniach, sukcesów zawodowych oraz samych pogodnych dni w życiu osobistym. Niech społeczna akceptacja naszego wspólnego wysiłku będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.
 
Przewodniczący Rady Gminy                                                Wójt Gminy Tuchomie
Wiesław Bezhubka                                                                Jerzy Lewi Kiedrowski
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności