Logo Gminy Tuchomie

Dzień Edukacj Narodowej

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Oświaty!

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wartości, jaką w życiu jest edukacja. Składamy wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi wyrazy uznania za Państwa codzienną pracę, oddanie i dar rozbudzania pasji wśród młodzieży.

Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wyróżnienia nauczycieli nagrodami Wójta Gminy Tuchomie.

W tym roku nagrody takie otrzymują:

  • Pani Regina Singpiel – nauczycielka Zespołu Szkół w Tuchomiu;
  • Pan Janusz Juchniewicz – nauczyciel Zespołu Szkół w Tuchomiu;
  • Pan Grzegorz Starzyński – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kramarzynach.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy wiele satysfakcji z wykonywanej pracy.

Szkoły w naszej gminie dobrze funkcjonują w tych trudnych czasach. Gmina ma co raz mniejszy wpływ na to co się w szkołach dzieje, ale staramy się maksymalnie wykorzystywać wszystkie możliwości  pozyskiwania środków zewnętrznych dla szkół. Wczoraj oficjalnie zostały otwarte Ekopracownie, dzięki którym uczniowie będą mogli poszerzać swoją wiedzę, a prowadzone w nich zajęcia pozwolą kształtować samodzielność i kreatywność ucznia oraz rozwijać świadomość ekologiczną. Uczniowie będą mogli w małej skali zobaczyć jak działa OZE oraz poznać szczegółowo świat zwierząt i roślin. Wymieniamy także nawierzchnię na Orliku, urządzenia na placu zabaw oraz piec c.o. w tuchomskiej szkole, powstaje także strzelnica. Przygotowujemy nowe projekty ze środków Unii Europejskiej, już złożony został projekt dotyczący Edukacji Przedszkolnej, natomiast w opracowaniu jest projekt dotyczący Edukacji Włączającej w szkołach podstawowych. Zlecone zostały audyty energetyczne dotyczące termomodernizacji I segmentu ZS w Tuchomiu oraz Sali gimnastycznej w SP w Kramarzynach, budynki te mają już po 28 lat.

Życzę Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość. Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie, a także ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym, życzę także wyższych i znaczących płac oraz niskiej inflacji. Nauczycielom emerytom życzę długich szczęśliwych i zdrowych lat życia.

„Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe.” – Ralph Waldo Emerson

Wójt Gminy Tuchomie
Jerzy Lewi Kiedrowski

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Bezhubka 

Galeria zdjęć

Dzień Edukacj Narodowej 2023 4 Dzień Edukacj Narodowej 2023 3 Dzień Edukacj Narodowej 2023 2 Dzień Edukacj Narodowej 2023 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności