Logo Gminy Tuchomie

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Gmina Tuchomie ogłasza o otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w ramach kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Tuchomie, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Tuchomie.

Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079),

Gmina Tuchomie ogłasza

otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektów, w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w ramach kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Tuchomie.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 24.11.2023 r. do 15.12.2023 r.

Szczegóły w załącznikach

Pliki do pobrania:

Formularz oferty_Tuchomie.docx
Format: docx, 28.48 kB
regulamin konkursu.pdf
Format: pdf, 206.85 kB
Załącznik nr 1 ogłoszenie.pdf
Format: pdf, 178.03 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności