Logo Gminy Tuchomie

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Drodzy Uczniowie i Rodzice
Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

Dobiega końca rok szkolny 2022/2023 – roczny trud kształcenia charakterów, wzbogacania wiedzy oraz rozwijania umiejętności. Dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za efektywną pracę, a rodzicom za współpracę ze szkołą i samorządem.  

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych wyników. Szczególne wyrazy uznania dla tych uczniów, którzy za solidną pracę przez cały rok szkolny otrzymali wyróżnienia i świadectwa z paskiem. Takich uczniów jest w naszej gminie 72 (55 w szkole w Tuchomiu i 17 w szkole w Kramarzynach). Nagrody w postaci stypendiów otrzymało łącznie 32 uczniów:

  • szkoła w Tuchomiu: 14 uczniów stypendium za wysokie wyniki w nauce i 6 uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe,
  • szkoła w Kramarzynach: 8 uczniów stypendium za wysokie wyniki w nauce i 4 uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe. 

Gratulujemy serdecznie wszystkim wyróżnionym, gratulujemy promocji do kolejnych klas, na 417 uczniów (298 – szkoła Tuchomie, 119 – szkoła w Kramarzynach) jeden uczeń nie otrzymał promocji do kolejnej klasy. Absolwentom klas VIII życzymy aby zostali przyjęci do swoich wymarzonych szkół ponadpodstawowych i w nich mogli nadal rozwijać swoje pasje i talenty. Gratuluje także wszystkich indywidualnych sukcesów i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły i gminy na zewnątrz.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i realizację wielu programów w naszych szkołach. Uczniowie mogą korzystać m.in. ze sprzętów zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, z dofinansowania wycieczek w ramach „Poznaj Polskę” oraz zajęć sportowych. W kolejnym roku szkolnym uczniowie będą mieli możliwość wypożyczenia nowych książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa a także zdobywania wiedzy w nowych EkoPracowniach wraz z wyposażeniem.

Wszystkim uczniom, nauczycielom a także rodzicom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu każdego dnia. Niech wakacje będą czasem odpoczynku i zbierania sił przed wyzwaniami kolejnego roku szkolnego.

Jerzy Lewi Kiedrowski
Wójt Gminy Tuchomie

Wiesław Bezhubka
Przewodniczący Rady Gminy Tuchomie

Galeria zdjęć

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 46 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 45 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 44 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 43 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 42 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 41 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 40 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 39 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 38 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 37 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 36 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 35 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 34 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 33 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 32 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 31 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 30 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 29 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 28 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 27 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 26 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 25 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 24 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 23 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 22 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 21 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 20 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 19 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 18 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 17 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 16 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 15 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 14 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 13 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 12 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 11 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 10 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 9 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 8 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 7 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 6 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 5 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 4 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 3 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 2 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności