Logo Gminy Tuchomie

Informacja o odśnieżaniu dróg 2023/2024

Poniżej przedstawiamy informację o odśnieżaniu dróg na terenie gminy Tuchomie w sezonie 2023/24.
 
 1. Odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie śliskości na terenie Gminy Tuchomie w sezonie zimowym 2022/2023, w miejscowościach:
 
Tuchomko, Tągowie, Modrzejewo, Nowe Huty, Zagony:
Wykonawca: USŁUGI LEŚNE KRZYSZTOF STIENE Modrzejewo 70, 77-133 Tuchomie
Telefon: 502 791 350
 
Tuchomie, Piaszno, Masłowice Tuchomskie Osada, Masłowice Tuchomskie, Masłowice Trzebiatkowskie:
Wykonawca: Firma Usługowa Witold Chamier Gliszczynski
Telefon: 602 318 473
 
Trzebiatkowa, Ciemno:
Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANO-DROGOWYCH „JASZUL”
Andrzej Jaszul, ul. Chocimierza 8, 77-133 Tuchomie
Telefon: 59 82 158 75
 
Kramarzyny, Masłowiczki:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dariusz Kuik Studziński,
Telefon: 607 559 547
 
 • Odśnieżanie będzie wykonywane ciągnikami o mocy minimum 90 KM z napędem na cztery koła, wyposażonymi w pługi śnieżne stalowe, rozsiewacze, lampy ostrzegawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 • Ciągniki zostaną wyposażone w urządzenia GPS, które będą rejestrowały czas pracy.
 • Wykonawcy uprawnienie będą do wyjazdu na drogi w sytuacji:
 1. w zakresie odśnieżania: w przypadku 10 cm warstwy śniegu pokrywającego drogi gminne
 2. w zakresie usuwania śliskości: na polecenie Wójta Gminy Tuchomie/upoważnionego pracownika lub sołtysa.
 • Wykonawca ma czas reakcji do 2 godzin - liczony od momentu wydania telefonicznej dyspozycji przez Zamawiającego na wykonywanie przedmiotu zamówienia lub wystąpienia nagłej, nieprzewidywalnej sytuacji, w której wykonanie usługi stanie się niezbędne, do momentu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. pojawienia się sprzętu, ludzi w tym miejscu.
 • Usuwaniu śliskości polegać będzie m.in. na posypywaniu piaskiem dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki polbruk, w wyjątkowych sytuacjach także dróg gruntowych według wskazań sołtysa danej miejscowości.
 • Jeśli któraś z miejscowości zgłosi potrzebę świadczenie usług w szerszym zakresie, np. odśnieżanie chodników, większa częstotliwość odśnieżania, zakres ten możliwy będzie po uzgodnienie/uzyskania zgody Zamawiającego.
 • W sytuacjach intensywnych opadów Wykonawcy są zobowiązani do częstszego odśnieżania dróg, tak aby nie dopuścić do stwardnienia śniegu i nałożenia się zbyt grubiej warstwy, która stworzyłaby trudności z jej usunięciem.
 • W przypadku awarii ciągnika Wykonawcy są zobowiązani zapewnić ciągnik zastępczy w ciągu godziny.

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Tuchomie w sezonie zimowym 2023/2024:

 • Droga nr 1767 Borzytuchom – Tuchomie: ELWOZ ECO Sp. z o.o. Ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice.
 • Pozostałe drogi powiatowe: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANO- DROGOWYCH „JASZUL” Andrzej Jaszul, ul. Chocimierza 8, 77-133 Tuchomie.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Ponadto do obowiązków właścicieli nieruchomości należy dbanie o urządzenia wodne znajdujące się na terenie własnej nieruchomości.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności