Logo Gminy Tuchomie

Budżet gminy Tuchomie na rok 2024 uchwalony

Budżet gminy Tuchomie na rok 2024 uchwalony.

Dochody gminy Tuchomie w bieżącym roku wyniosą ok. 57 mln zł zaś wydatki planowane są na kwotę ok. 64 mln zł. W budżecie przewidziano rekordowe wydatki na inwestycje w wysokości ok. 36 mln zł (56%), na realizację których aż ok. 30 mln pochodzić będzie z źródeł zewnętrznych (z programów rządowych oraz z Unii Europejskiej).

Najistotniejsze źródła dochodów gminy w roku 2024 stanowić będą:

 1. środki pozyskane na realizację inwestycji ok. 30 mln zł;
 2. subwencja oświatowa ok. 8,7 mln zł;
 3. subwencja ogólna ok. 4,1 mln zł;
 4. podatki ok. 3,6 mln zł;
 5. dotacje na zadania zlecone ok. 3 mln zł;
 6. pożyczki ok. 5 mln zł;
 7. dochody z opłaty śmieciowej, za ścieki, gospod. nieruchomościami i inne ok 2 mln zł;
 8. zwroty środków wyłożonych przez gminę na realizację inwestycji ze środków Unii Europejskiej 4 mln zł.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano na kwotę ok. 27,8 mln zł. Wśród nich najistotniejsze pozycje stanowią:

 1. gospodarka ściekowa 729 tys. zł;
 2. remonty dróg 645 tys. zł;
 3. turystyka 43 tys. zł;
 4. gospodarka mieszkaniowa 435 tys. zł;
 5. planowanie przestrzenne, decyzje lokalizacyjne 107 tys. zł;
 6. administracja – Urząd Gminy – ok. 4,68 mln zł;
 7. rada gminy, sołtysi 292 tys. zł;
 8. Ochotnicze Straże Pożarne 383 tys. zł;
 9. obsługa długu 215 tys. zł;
 10. rezerwa 150 tys. zł;
 11. oświata 11,85 mln zł;
 12. pomoc społeczna i świadczenia rodzinne ok. 3,9 mln zł, w tym żłobek 862 tys. zł;
 13. gospodarka komunalna 1,76 mln zł;
 14. kultura ok 1,437 mln zł w tym GOK 906 tys., Biblioteka 210 tys. zł, świetlice i organizacje pozarządowe 276 tys. zł;
 15. sport 80 tys. zł (dotacje dla organizacji pozarządowych);
 16. Fundusz Sołecki 465 tys. zł – 120 różnych zadań, w tym drogi 187 tys. zł, kultura 132 tys. zł; OSP 60 tys. zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69 tys. zł.

Inwestycje – ok. 36 mln zł.

Z zadań inwestycyjnych najwięcej środków przeznaczonych zostanie na budowę dróg  - ok. 11 mln zł (w tym 7,5 mln dotacje oraz 3,5 mln środki własne gminy):

 1. Kramarzyny:
  1. dokończenie ul. Młyńskiej (1 km);
  2. droga na Cegielnię;
  3. ul. Łąkowa (1,18 km).
 2. Tuchomie:
  1. ul. Tartaczna;
  2. przedłużenie ul. Lipowej koło firmy Stakom.
 3. Trzebiatkowa:
  1. droga do jeziora Naleton;
  2. kontynuacja w kierunku Masłowic Trzebiatkowskich;
  3. część odcinka od drogi krajowej do nasypu;
  4. droga od Tesmarówki do nasypu.
 4. Tągowie – droga do granicy z Chotkowem.
 5. Zagony – droga w kierunku Witanowa.
 6. Droga łącząca Masłowice Tuchomskie i Masłowice Trzebiatkowskie.
 7. Piaszno:
  1. droga w kierunku byłego boiska trawiastego;
  2. droga na Górę Lemana.
 8. Ciemno – droga na osiedlu domków letniskowych.
 9. Modrzejewo – dokończenie drogi wokół miejscowości.
 10. Tuchomko – od drogi krajowej w kierunku wybudowań.

Z innych istotnych zadań inwestycyjnych wskazać należy:

 1. Kompleks sportowo – kulturalny przy szkole w Tuchomiu (ok. 10 mln zł) wraz z budową zadaszonego boiska z nawierzchnią poliuretanową wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem sceny (projekt Olimpia).
 2. Oczyszczalnia ścieków w Tuchomiu, zadanie 2-letnie, wydatki w roku 2024: 5 mln zł (całość 11 mln zł) z 90% dofinansowaniem w ramach Inwestycji Strategicznych.
 3. Cztery projekty współfinansowane przez PFRON (1.023.000 zł, z czego 837 tys. zł z PFRON):
  1. Urząd Gminy Tuchomie: parking, posadzka antypoślizgowa w korytarzu;
  2. wejścia i toalety w szkołach w Tuchomiu i w Kramarzynach;
  3. autobus dla 20 osób.
 4. Termomodernizacja 3 budynków (szkoła w Tuchomiu, sala gimnastyczna przy SP w Kramarzynach, dawny budynek zlewni w Tuchomiu) – ok. 3,7 mln zł, z czego dofinansowanie 2,5 mln zł.
 5. Budowa trzech zbiorników do gromadzenia wód (Trzebiatkowa, Modrzejewo, Tuchomko) – ok. 500 tys. zł – w 100% finansowanie z PROW.
 6. Ocieplenie dachu i modernizacja zaplecza WOK Trzebiatkowa wraz z mobilną sceną z nagłośnieniem, oświetleniem i kinem letnim (ok. 1,7 mln zł w tym dotacja 1,2 mln zł).
 7. Gospodarczy obiekt zamknięty, warsztat i magazyn (530 tys. zł w tym dotacja 345 tys. zł).
 8. Odnowienie zabytkowej szkoły w Trzebiatkowej – izolacja antywilgotnościowa, remont ścian (410 tys. zł).
 9. Powiększenie żłobka o 7 miejsc (421 tys. zł).
 10. Cyberbezpieczny samorząd (363 tys. zł, w tym dotacja 300 tys. zł).
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności