Logo Gminy Tuchomie

Hala sportowa z Programu OLIMPIA 2023

Gmina Tuchomie uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia 2023 na realizację zadania pn. „Budowa zadaszonego boiska z nawierzchnią poliuretanową wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem sceny przy Zespole Szkół w Tuchomiu”.

Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 2 863 754,28 zł w tym dofinansowanie: 2 004 627,99 zł, wkład własny: 859 126,29 zł.

Zadanie polegać będzie na budowie zadaszonego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,10x32,10 m o pow. 613 m2, który znajdował się będzie przy Szkole Podstawowej w Tuchomiu, II. ks. Jana Hinza 1.

Szczegółowy zakres: projekt, konstrukcja łukowa drewniana, roboty ziemne, drenaż opaskowy, fundamenty+izolacje, pokrycie zadaszenia (membrana), oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, wyposażenie sportowe, nadzór, strzelnica.

Galeria zdjęć

Hala sportowa z Programu OLIMPIA 2023 10 Hala sportowa z Programu OLIMPIA 2023 9 Hala sportowa z Programu OLIMPIA 2023 8 Hala sportowa z Programu OLIMPIA 2023 7 Hala sportowa z Programu OLIMPIA 2023 6 Hala sportowa z Programu OLIMPIA 2023 4 Hala sportowa z Programu OLIMPIA 2023 3 Hala sportowa z Programu OLIMPIA 2023 2 Hala sportowa z Programu OLIMPIA 2023 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności