Logo Gminy Tuchomie

Konkurs grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie - edycja 2023

Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2023“ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany Przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i samorządy gmin: Bytów, Miastko, Trzebielino, Tuchomie, Czarna Dąbrówka oraz Zarząd Powiatu bytowskiego.

Termin naboru wniosków o dotację: od 15 maja do 16 czerwca 2023 r., do godziny 24.00.

Wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ Generatora wniosków, który dostępny jest pod adresem https://generatorspoleczny.pl/.

Konsultacje mailowe i telefoniczne wniosków: 

Przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 15 maja do 16 czerwca br. od godziny 11:00 – 16:00.

W programie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. O dotacje w łącznej kwocie 55.000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tym KGW, mające siedzibę na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie.


Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł, wysokość łącznej kwoty dotacji może ulec zmianie.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie Fundacji Parasol

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności