Logo Gminy Tuchomie

Konsultacje projektu Raportu o stanie Gminy Tuchomie za rok 2021.

Przedstawiam Państwu projekt Raportu o Stanie Gminy Tuchomie za rok 2021. Jest to dokument przedstawiający podsumowanie działalności Wójta Gminy Tuchomie w roku 2021, w szczególności zawiera informacje o stanie realizacji zadań publicznych w naszej gminie.
 
Obowiązek sporządzenia raportu wynika z art. 28aa ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rada Gminy Tuchomie rozpatrzy niniejszy raport podczas czerwcowej sesji. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata.
Zachęcam Państwa do lektury oraz zgłaszania uwag lub propozycji co do treści załączonego projektu raportu, w terminie do dnia 26 maja 2022 r. Uwagi lub propozycje można składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, pokój nr 5 lub w formie elektronicznej na adres biuro@tuchomie.pl. 
 
Jerzy Lewi Kiedrowski
Wójt Gminy Tuchomie

Pliki do pobrania:

zalacznik_nr_1_do_raportu.pdf
Format: pdf, 7.45 MB
raport_o_stanie_gminy_tuc0.pdf
Format: pdf, 2.38 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności