Logo Gminy Tuchomie

Konsultacje społeczne dot. zmian w statutach sołectw

Wójt Gminy Tuchomie informuje, że w dn. 5 lutego 2024 r. zarządzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami dot. wprowadzenia zmian w statutach sołectw położonych na terenie gminy Tuchomie.

Konsultacje obejmują swoim zasięgiem obszar gminy Tuchomie.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

  1. poprzez zebranie opinii i uwag dot. przedmiotu konsultacji, składanych w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, pokój nr 5 lub przesłanych w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@tuchomie.pl;
  2. otwarte spotkanie konsultacyjne, które zostanie przeprowadzone w dn. 15 lutego 2024 r. o godzinie 16.00 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od: 6 lutego 2024 r. do 28 lutego 2024 r.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjno-Prawny Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Mieszkańców Gminy Tuchomie zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności