Logo Gminy Tuchomie

Podpisanie umów - rozbudowa z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tuchomie.

W dniu 27.05.2022r. podpisano umowy z wykonawcami na rozbudowę z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tuchomie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - edycja Nr 1 - Rządowy Program Polski Ład.
 
Łączny koszt inwestycji wyniesie 11 106 541 zł.
W roku bieżącym zrealizowany zostanie zakres dotyczący:
-  zakupu ciągnika i przyczepy za kwotę 552.270,00 zł (Cemarol Agri S.A. z Kobylnicy);
- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Tuchomiu za kwotę 118.080,00 zł (Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Kucharski z Bytowa);
- rozbudowa sieci wodociągowej w Tuchomiu za kwotę 16.000,00 zł (Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "EKO-INSTAL" Piotr Kuczkowski z Bytowa).
 
W roku 2023 zostanie wykonana:
- wymiana i modernizacja przepompowni ściekowej za kwotę 442.800,00 zł (Macrotec sp. z o.o. z Gdańska);
- wymiana nieszczelnych studni rewizyjnych kan. sanitarnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tuchomiu za kwotę 198.891,00 zł (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dariusz Kuik Studziński z Tuchomia).
 
Największy zakres tej inwestycji będzie trwał aż roku 2024 i będzie obejmował prace polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Tuchomiu, zwiększeniu jej przepustowości i przebudowie części osadowej za kwotę 9.778.500,00 zł (Macrotec sp. z o.o. z Gdańska).

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności