Logo Gminy Tuchomie

Raport o stanie Gminy Tuchomie za rok 2021.

Przedstawiam Państwu Raport o Stanie Gminy Tuchomie za rok 2021. Jest to dokument przedstawiający podsumowanie działalności Wójta Gminy Tuchomie w roku 2021, w szczególności zawiera informacje o stanie realizacji zadań publicznych w naszej gminie w roku ubiegłym.
 
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.).
 Zgodnie z tym przepisem Rada Gminy Tuchomie rozpatrzy niniejszy raport podczas czerwcowej sesji. Na sesji tej podjęta zostanie uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata.
W debacie nad raportem o stanie gminy, oprócz radnych, mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy pod warunkiem złożenia do przewodniczącego rady pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia w załączeniu).
Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie.
Zachęcam Państwa do lektury.
 
Jerzy Lewi Kiedrowski
Wójt Gminy Tuchomie

Pliki do pobrania:

zgloszenie_udzialu_w_deba.pdf
Format: pdf, 202.41 kB
zalacznik_nr_1_do_raport_.pdf
Format: pdf, 7.45 MB
raport_o_stanie_gminy_tuc05.pdf
Format: pdf, 2.37 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności