Logo Gminy Tuchomie

Remont parkingu oraz ciągów pieszych przed budynkiem Urzędu Gminy Tuchomie

W dniu 28.06.2024r. podpisano umowę  z LEHMANN Sp.z o.o S.K. z Kiełpina na  Remont parkingu oraz ciągów pieszych w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu Gminy Tuchomie.

Zakres prac obejmuje m.in.:
•    Roboty przygotowawcze
•    Ułożenie rury osłonowej
•    Remont /przebudowa parkingu (jezdni manewrowej i miejsc postojowych)
•    Remont/przebudowa ciągu pieszego
•    Wykonanie oznakowania

Za kwotę brutto: 255.357,69 zł z terminem realizacji do 05.11.2024r.

Gminie Tuchomie realizuje przedmiotową inwestycję w ramach dofinansowania w zakresie dostępności architektonicznej w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej w Urzędzie Gminy Tuchomie” w ramach umowy o dofinansowanie nr PPA/000019/11/D w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności