Logo Gminy Tuchomie

Rozbudowa żłobka w Tuchomiu

W dniu 02.07.2024r. zawarto umowę z firmą E&M Marcin Maliszewski z Nieczulic na kwotę 489.048,00 zł na Utworzenie 7 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku w gminie Tuchomie, poprzez adaptację, rozbudowę i przebudowę budynku żłobka w Tuchomiu w celu dostosowania obiektu do potrzeb dzieci. 

Termin wykonania do 30.10.2024r. z tym, że najcięższe prace dokonywane w pomieszczeniach żłobka (wykuwanie itp.) będą wykonane w dniach 15-26 lipca, bowiem w tym czasie żłobek nie będzie przyjmował dzieci.

Gmina Tuchomie realizuje przedmiotową inwestycję w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach Maluch+, wskaźnika A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia. 

foto z podpisania umowy
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności