Logo Gminy Tuchomie

Spotkanie z sołtysami

W poniedziałek 4 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Tuchomie z sołtysami. Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

 1. Plany na 2024 rok – inwestycje, projekty, zmiany, imprezy, remonty.
 2. Informacja sołtysów o funkcjonowaniu świetlic wiejskich – stan techniczny, wykonane przeglądy, potrzeby remontowe świetlic i placów zabaw.
 3. Działania gminy w zakresie promocji i turystyki.
 4. Sprawy bieżące, w tym:
  1. nadzór nad pracą osób skazanych,
  2. utrzymanie obiektów gminnych i zieleni,
  3. gospodarka odpadami,zagospodarowanie działek gminnych, 
  4. azbest i folie rolnicze,
  5. oświetlenia uliczne i ozdobne,
  6. remonty dróg,
  7. realizacja funduszu sołeckiego.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Zdjęcie sołtysów
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności