Logo Gminy Tuchomie

Montaż instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę

W dniu 13.10.2023 r. Wójt gminy Tuchomie podpisał umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę. 

Z firmą Jerzy Kucharski USŁUGOWY ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO z Bytowa na część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Tuchomie”, obejmująca:  dostawę i montaż 8 zestawów instalacji fotowoltaicznych na/przy budynkach użyteczności publicznej:

  • 1 zestaw o łącznej mocy min. 2,70 kWp (budynek Sali wiejskiej w Masłowicach Tuchomskich - OSADA),
  • 1 zestaw o łącznej mocy min. 6,30 kWp (budynek Sali wiejskiej w Masłowicach Trzebiatkowskich),
  • 1 zestaw o łącznej mocy min. 3,15 kWp (budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciemnie),
  • 1 zestaw o łącznej mocy min. 5,40 kWp (budynek sali wiejskiej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Modrzejewie),
  • 1 zestaw o łącznej mocy min. 9,00 kWp (budynek Sali wiejskiej w Nowych Hutach),
  • 1 zestaw o łącznej mocy min. 3,60 kWp (budynek Sali wiejskiej w Masłowiczkach),
  • 1 zestaw o łącznej mocy min. 6,30 kWp (budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasznie),
  • 1 zestaw o łącznej mocy min. 24,00 kWp (budynek Urzędy Gminy Tuchomie),

Łączna kwota zadania to 266.773,49 zł

Z firmą „DOMEX” JANUSZ PIÓRO z Kościerzyny, na część 2 zamówienia – „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Tuchomie”, obejmująca dostawę i montaż w budynkach użyteczności publicznej, w tym:

  • 1 zestaw  o łącznej mocy nominalnej – min. 670 kW w budynku Zespołu Szkół w Tuchomiu
  • 1 zestaw o mocy nominalnej - min. 45 kW w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu

Łączna kwota zadania to 451.179,99 zł 

Terminem realizacji do 02.12.2023 r.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr umowy RPPM.10.03.01-22-0079/16-00.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności